NIEUW ontsteking voor BMW R25, R26, R50, R60, R51 (de magneet modellen) en de R27

Direct naar:
Algemeen
Laverda 750
AMC (Norton,Triumph twin)
AMC (AJS, Matchless, Enfield Bullet, singles)
K2F magneet
AJS-Matchless tot 1957
Matchless alternator modellen tot 1961
N1-4 , Magdyno
BMW R50,R60,R75.(modellen /5 /6 /7)
Moto Guzzi V35,V50 etc.
Moto Guzzi V7 distributeur met bougiekabels
Moto Guzzi S311B distributeur (grote Guzzi)
Moto Guzzi Nuovo Falcone
Bobines
Bougiekabel per meter


elektronische ontsteking

Beck Elektronika levert digitale transistor-ontstekingen met geïntegreerde automatische vervroeging en transistor-ontstekingen waarbij de voorontsteking vast ingesteld blijft. Een set bestaat uit: een kastje met daarin de "elektronika" en een, voor het gewenste type motor of ontstekingshuis, een passend printplaatje met daarop de pulsgever(s) en een kontaktloze onderbreker.
Als pulsgever wordt gebruik gemaakt van een "Hall-sensor": een magneetschakelaar die zeer snel kan schakelen en bovendien tot temperaturen van 150 graden te gebruiken is.
De magneetschijf die boven (of in een enkel geval "onder") de Hall-sensor draait bestaat uit een aluminium schijf van 10 mm dik en een diameter van 30 mm.
De aluminium schijf bevat ,afhankelijk van de toepassing één of meer magneetjes. Leverbaar voor zowel 6 volt als 12 volt systemen waarbij de minpool met het frame verbonden is.

Een krachtige vonk bij zeer laag stroomverbruik.model * digitaal met automatische vervroeging* De elektronische ontsteking met geïntegreerde automatische vervroeger is een kastje van slechts 40x40x20 mm. De elektronika is ingegoten, dus trillingsbestendig, en hoeft niet op een speciale koelplaat gemonteerd te worden.
De vervroegingskarakteristiek verloopt lineair en heeft standaard een bereik van 30 graden tussen de 500 en 3000 RPM of 500 en 3800 RPM (afhankelijk van toepassing)
(Andere bereiken zijn op verzoek eveneens te realiseren.)
Deze ontsteking is leverbaar met één aansluiting voor de bobine voor de één cilinder motorfietsen of voor twee cilinder motorfietsen waarbij de bobines in serie geschakeld worden.
Ook leverbaar met twee uitgangen voor het toepassen van twee bobines parallel (zeer geschikt voor de 6 volt twee cilinder modellen.)
De status LED op het kastje is een zeer handig hulpmiddel bij het afstellen van de ontsteking.


Een andere uitvoering is de "volledig dubbele" elektronische ontsteking met automatische elektronische vervroeging met twee Hall-sensoren.
Een volledig dubbel systeem bestemd voor twee of vier cilinder motorfietsen waar toepassing van bovenstaande ontsteking niet mogelijk is.
Waar bij het enkele systeem met twee uitgangen (zie hier boven) twee bougies tegelijk een vonk geven zal bij het volledig dubbele systeem alleen de bougie die er om vraagt de vonk geven.
Natuurlijk ook hier de handige status LED.
Afmetingen: 40x40x20 mm. De dubbele ontsteking is leverbaar voor 6 volt en 12 volt.


De bovenstaande ontstekingen zijn ook leverbaar voor vaste voorontsteking (twee-takt motorfietsen !).SET Laverda 750.

Laverda 750 Principe pulsgever: Hall-sensor.
Elektronica: met automatische vervroeging en één bobine uitgang..
Beide bobines komen in serie, daarom worden er ook 6 volt bobines gebruikt.
De mechanische vervroeger die in veel gevallen problemen geeft komt hier te vervallen en zijn functie wordt overgenomen door de elektronica.
Eén Hall-sensor zorgt ervoor dat beide bougies gelijktijdig vonken.
Een onderbrekerschijf met twee segmenten exact 180 graden tegenover elkaar zorgen voor een perfecte timing van de ontsteking.
Nu leverbaar met alle elektronica op één print (dus geen apart kastje meer), zeer eenvoudig aan te sluiten en af te stellen

SET Laverda 750, Prijs € 159,50


SET AMC TWIN (NORTON, TRIUMPH).

AMC twin Principe pulsgever: Hall-sensor. Elektronica: met automatische vervroeging.
Voor 12 volt wordt deze set gebruikt in combinatie met het ontstekingskastje met enkele bobine uitgang, hier komen twee 6 volt bobines in serie te staan.
Voor 6 volt wordt het ontstekingskastje met twee uitgangen gebruikt met twee 6 volt bobines (quasi)parallel.
Voor 6 volt toepassing wordt uitsluitend het kastje met twee uitgangen voor twee 6 volt bobines gebruikt.
De mechanische vervroeger komt te vervallen, op deze plaats wordt de onderbreker (magneetschijf) gemonteerd.
Deze schijf heeft twee magneten die exact 180 graden tegenover elkaar geplaatst zijn waardoor de ontsteking bijzonder nauwkeurig is.
Deze printplaat is voorzien van sleuven waardoor het afstellen van de ontsteking eenvoudig wordt. Bovendien is er een LED aangebracht als hulpmiddel bij het afstellen.
Geschikte bobines voor dit systeem zijn er al voor € 35,00 p/st (zie onderaan dit blad)

SET AMC twin, Prijs € 159,50

SET AMC één cilinder modellen.

Zie foto hierboven.
Pincipe pulsgever: Hall-sensor. Elektronica: met automatische vervroeging. (zie bovenaan)
Het verschil met de set voor de twins zit in de onderbrekerschijf, deze heeft hier één magneet.
Verder wordt hier altijd de elektronica met één uitgang voor de bobine gebruikt.

SET AMC single, Prijs € 159,50


SET K2F magneet.

K2F Principe pulsgever: Hall-sensor. Elektronica: met automatische vervroeging. (zie bovenaan)
Deze set levert voor de K2F magneet een elektronische ontsteking waarbij de handvervroeger (of eventuele mechanische vervroeger) komt te vervallen.
Een onderbrekerschijf met twee magneten exact 180 graden tegen over elkaar zorgt samen met één Hall-sensor voor een perfecte timing van de ontsteking voor beide cilinders.
Het printplaatje met opto-coupler wordt in het contactpunten huis gemonteerd en wordt op zijn plaats gehouden door dubbelzijdige tape.
De aansluitdraden komen door het gat van de (niet meer te gebruiken) vervroegerkabel naar buiten.
Voor 12 volt toepassing wordt het elektronicakastje met één bobine aansluiting gebruikt, er komen dan twee 6 volt bobines in serie.
Voor 6 volt toepassing wordt een 6 volt bobine gebruikt met dubbele uitgang.

SET K2F, Prijs € 159,50


SET AJS-MATCHLESS 1 cilinder (-1957).

AJS-Matchless Principe pulsgever: Hall-sensor. Elektronica: met automatische vervroeging (zie bovenaan).
De onderbrekerschijf met één magneet wordt direct gemonteerd op de uitgaande as van het inlaat of uitlaat noktandwiel (afhankelijk van model motor).
Eén Hall-sensor en een elektronische ontsteking met automatische vervroeging zorgen voor een probleemloos systeem waarbij de magneetketting niet meer gebruikt wordt.
Op de printplaat is een LED aangebracht om het afstellen van de ontsteking te vergemakkelijken.
Een geschikte bobine voor dit systeem is er al voor € 35,00. (Zie onderaan dit blad)

SET AJS Matchless -1957, Prijs € 159,50


SET MATCHLESS 1 cilinder. (alternator modellen 1957-1961).

Matchless Principe pulsgever: Hall-sensor. Elektronicakastje: met automatische vervroeging en één bobine uitgang. (zie bovenaan)
De onderbrekerschijf (magneetschijf) wordt direct gemonteerd op de uitgaande as van het inlaat noktandwiel en werkt combinatie met één Hall-sensor.
De mechanische vervroeger wordt bij dit systeem niet meer gebruikt.
De printplaat met Hall-sensor is voorzien van een LED waarmee het afstellen van de ontsteking een eenvoudige zaak wordt.
Een geschikte bobine voor dit systeem is er al voor € 35,00. (Zie onderaan dit blad)

SET Matchless 1957-1961, Prijs € 159,50


SET N1-4 / MAGDYNO MAGNEET.

N1-4 Magdyno Principe pulsgever: Hall-sensor. Elektronica: met automatische vervroeging. (zie bovenaan)
De printplaat met Hall-sensor wordt met behulp van dubbelzijdige tape in het punten compartiment van de magneet geplaatst.
De handvervroegerkabel wordt niet meer gebruikt en het ontstane gat dient voor de uitvoer van de draden van de Hall-sensor.
De magneetschijf komt met behulp van een draadeind boven de printplaat.
Op deze printplaat is tevens een LED aangebracht om het afstellen van de ontsteking te vergemakkelijken.
Een geschikte bobine voor dit systeem is er al voor € 35,00. (Zie onderaan dit blad)

SET N1-4, Prijs € 159,50


SET BMW R50,R60,R75 modellen /5 /6 en /7

BMW boxer Principe pulsgever: Hall-sensor. Elektronica: met automatische vervroeging en één bobine uitgang. (zie bovenaan)
De mechanische vervroeger die in veel gevallen problemen geeft komt hier te vervallen, deze functie wordt overgenomen door de elektronica.
Eén Hall-sensor zorgt ervoor dat beide bougies gelijktijdig vonken.
Beide bobines komen (zoals BMW dat zelf ook doet) in serie, daarom worden er ook 6 volt bobines gebruikt.
Een onderbrekerschijf met twee magneetjes exact 180 graden tegenover elkaar zorgen voor een perfecte timing van de ontsteking.
De printplaat met Hall-sensor is voorzien van sleuven waardoor het afstellen een eenvoudige zaak wordt.
Bovendien is er een status-LED op de printplaat aangebracht.
Geschikte bobines voor dit systeem zijn er al voor € 35,00 per stuk. (Zie onderaan dit blad)

SET BMW boxer, Prijs € 159,50


SET Moto Guzzi V35 V50 V65.

kleine Guzzi Principe pulsgever: Hall-sensor. Elektronica: met automatische vervroeging en één bobine uitgang. (zie bovenaan)
De mechanische vervroeger die in veel gevallen problemen geeft komt hier te vervallen, deze functie wordt overgenomen door de elektronica.
Eén Hall-sensor zorgt ervoor dat beide bougies gelijktijdig vonken.
Beide bobines komen in serie. Er worden daarom ook 6 volt bobines gebruikt.
Gezien het feit dat er nog wel eens bobines op de Guzzi gemonteerd zijn die niet goed functioneren wordt deze set uitsluitend inclusief bobines geleverd. Bovendien zullen de 12 volt bobines voor dit systeem sowieso niet te gebruiken zijn.
De maten van de bobines die meegeleverd worden staan onderaan dit blad.
Een onderbrekerschijf met twee magneetjes exact op 135/225 graden zorgen voor een perfecte timing van de ontsteking.
De printplaat met Hall-sensor is te verdraaien waardoor het fijnafstellen van de ontsteking mogelijk is.
Er is ook nog een LED op deze printplaat aangebracht om het afstellen te vereenvoudigen.

SET Moto Guzzi V50, Prijs € 229,50 (incl. bobines !)


SET Moto Guzzi V7

Moto Guzzi V7 Principe pulsgever: Hall-sensor. Elektronica: met automatische vervroeging en één bobine uitgang. (zie bovenaan)
Beck Elektronika heeft gekozen voor een systeem met twee bobines, de hoogspanningskabels op de distributeur blijven wel gehandhaafd maar verliezen hun functie.
De mechanische vervroeger die in veel gevallen problemen geeft komt hier te vervallen, deze functie wordt overgenomen door de elektronica.
Eén Hall-sensor zorgt ervoor dat beide bougies gelijktijdig vonken.
De bobines komen in serie, daarom worden er ook 6 volt bobines gebruikt.
De maten van de bobines die meegeleverd worden staan onderaan dit blad.
Een onderbrekerschijf met twee magneetjes exact op 135/225 graden zorgen voor een perfecte timing van de ontsteking.
Een status-LED is op de Hall-sensor printplaat aangebracht om het afstellen van de ontsteking te vereenvoudigen.

SET Moto Guzzi V7, Prijs € 229,50 (incl. bobines !)


SET Moto Guzzi met S311B distributeur (grote Guzzi).

grote Guzzi Principe pulsgever: Hall-sensor. Elektronica: met automatische vervroeging en één bobine uitgang. (zie bovenaan)
De mechanische vervroeger die in veel gevallen problemen geeft komt hier te vervallen, deze functie wordt overgenomen door de elektronica.
Eén Hall-sensor zorgt ervoor dat beide bougies gelijktijdig vonken.
Beide bobines komen in serie. Er worden daarom ook 6 volt bobines gebruikt.
Gezien het feit dat er nog wel eens bobines op de Guzzi gemonteerd zijn die niet goed functioneren wordt deze set uitsluitend inclusief bobines geleverd. Bovendien zullen de 12 volt bobines voor dit systeem sowieso niet te gebruiken zijn.
De maten van de bobines die meegeleverd worden staan onderaan dit blad.
Een onderbrekerschijf met twee magneetjes exact op 135/225 graden zorgen voor een perfecte timing van de ontsteking.
Er is een LED op de Hall-sensor printplaat aangebracht om het afstellen te vereenvoudigen.

SET Moto Guzzi S311B, Prijs € 229,50 (incl. bobines !)


SET Moto Guzzi Nuovo Falcone.

Moto Guzzi Nuovo Falcone Principe pulsgever: Hall-sensor. Elektronica: met automatische vervroeging en één bobine uitgang.
De printplaat met Hall-sensor wordt in plaats van de contactpunten grondplaat gemonteerd.
De sleuven maken een fijn afstelling van de ontsteking mogelijk.
Op deze printplaat is tevens een LED aangebracht om het afstellen van de ontsteking te vergemakkelijken.
De mechanische vervroeger die in veel gevallen problemen geeft komt hier te vervallen en zijn functie wordt overgenomen door de elektronica.
Een geschikte bobine voor dit systeem kost slechts € 35,00 (zie onderaan dit blad)

SET Moto Guzzi Nuovo Falcone, Prijs € 159,50


Bobines.

leverbaar in 6, 8 en 12 volt De ontstekingen van Beck Elektronika werken in principe met normale bobines die voor puntenontsteking gebruikt worden.
Speciale bobines behorende bij elektronische ontstekingen van andere merken kunnen afwijkende specificaties hebben. Neem even contact op als hier vragen over zijn.
De bobine van de foto links is 120 mm lang en heeft een diameter van 45 mm en is voorzien van montageklem en rubber dopje.
Deze bobine die leverbaar is voor zowel 6 volt als 12 volt werkt uitstekend in combinatie met de elektronische ontstekingen van Beck Elektronika.
N.B. Het gaat hier om bobines die ook in combinatie met contactpunten goed presteren.

Prijs € 35,00 per stuk


Bougiekabel per meter

bougiekabel

Deze bougiekabel is zeer soepel en blijft dat ook na jaren gebruik.
Voorzien van een koperkern waardoor deze kabel geschikt is voor alle typen ontstekingen.

prijs € 3,50 per meter